Analytic
Hotline: 08887 08817

Lan toả tinh thần phụ nữ khởi nghiệp

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cả nước, trong đó có phụ nữ.