Analytic
Hotline: 08887 08817

Giáo dục nào khuyến khích sự tự tin của con trẻ?

Riverside School tọa lạc ở thành phố Ahmedabad, quê hương của nhà xã hội học Mahatma Gandhi – người nổi tiếng với câu nói: “Nếu bạn muốn thế giới thay đổi như thế nào thì trước hết bạn hãy thay đổi như thế ấy”.