Analytic
Hotline: 08887 08817

Vinamilk dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Năm 2020, Vinamilk đã vượt qua các thương hiệu trong và ngoài nước khác để dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam - Vietnam’s Strongest Local Brands. Đây là một phần của Bảng xếp hạng 1000 thương hiệu hàng đầu châu Á.