Analytic
Hotline: 08887 08817

Tiếp tục bán vốn nhà nước tại Vinamilk

Đợt chào bán 3,33% cổ phần Vinamilk của SCIC sẽ diễn ra vào tháng 102017.

Sau VTV, SCIC rút khỏi Tháp truyền hình cao nhất thế giới

Sau VTV, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng xin rút vốn đầu tư khỏi dự án Tháp truyền hình cao nhất thế giới.