Analytic
Hotline: 08887 08817

Sơn Hà làm xe máy điện

Lãnh đạo Công ty Sơn Hà cho rằng, thị trường xe máy điện đang rất rộng mở. Sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, tính năng vận hành ổn định vẫn đảm bảo 'sống khỏe' khi phục vụ 100 triệu dân tại Việt Nam.