Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngành cầm đồ bước ra ánh sáng

Sự ra đời gần đây của các doanh nghiệp cho vay cầm cố tài sản kiểu mới đã giúp ngành cầm đồ trở nên chuyên nghiệp và minh bạch hơn, từ đó hạn chế một phần nạn "tín dụng đen" ở Việt Nam.