Analytic
Hotline: 08887 08817

Techcombank bán công ty tài chính cho Lotte Card

Thông qua việc mua lại công ty tài chính của Techcombank, Lotte Card sẽ gia nhập thị trường tài chính tiêu dùng đang bùng nổ ở Việt Nam.

Cho vay tiêu dùng lãi lớn, VPBank cấp thêm 74 triệu USD cho FE Credit

Công ty cho vay tài chính tiêu dùng dẫn đầu thị trường là FE Credit của VPBank tiếp tục tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động.