Analytic
Hotline: 08887 08817

Xuân Mai Corp trở lại sàn chứng khoán sau 5 năm

Hai mảng kinh doanh chính hiện nay của Xuân Mai Corp là thầu xây dựng và đầu tư bất động sản với danh mục nhiều dự án tiềm năng.