Analytic
Hotline: 08887 08817

Becamex IDC xây Trung tâm thương mại thế giới tại Bình Dương

Dự án được Becamex IDC xây dựng ngay tại khu vực vòng xoay trung tâm thành phố mới, cạnh Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.