Analytic
Hotline: 08887 08817

'Chính phủ cần hành động ngay để cứu ngành hàng không'

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, Chính phủ cần hành động ngay để cứu ngành hàng không, hỗ trợ các hãng vượt dịch.