Analytic
Hotline: 08887 08817

4 tỷ USD đã sẵn sàng đấu giá Sabeco

Phiên đấu giá cổ phần của Sabeco sẽ diễn ra vào ngày 18/12.

Nhà nước sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco

Giá trị thị trường của số cổ phần này theo ước tính của HSC khoảng 87.462 tỷ đồng, tương đương 3,85 tỷ USD.

Tập đoàn Thái Lan đứng sau công ty đăng ký mua trên 25% Sabeco

Công ty Vietnam Beverage mới được thành lập để tham gia đấu giá Sabeco do hãng bia Thai Bev nắm giữ 49%.