Analytic
Hotline: 08887 08817

Kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm

Trong năm nay, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đồng thời kiểm soát chặt chẽ về môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp, làng nghề.