Analytic
Hotline: 08887 08817

Lúng túng tái khởi động du lịch

Không dễ để các doanh nghiệp du lịch quay trở lại hoạt động bình thường sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19.