Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn thiếu quy trình quản trị tài chính

Chi phí là một trong những yếu tố cần quản trị nghiêm ngặt nhất bởi chính chi phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận - chỉ tiêu hàng đầu của các công ty.