Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn BRG cùng SeABank hỗ trợ chính quyền và người dân TP.HCM

Ngày 17/8/2021, chuyến hàng hỗ trợ từ “Quỹ từ thiện Sức sống mới - BRG và SeABank” với giá trị lên tới 11 tỷ đồng đã vào tới TP.HCM với mong muốn được chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước đồng thời động viên và hỗ trợ người dân thành phố mang tên Bác trong cuộc chiến với dịch Covid-19.