Analytic
Hotline: 08887 08817

Rất ít doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó rủi ro

Chỉ một tỷ lệ thấp doanh nghiệp Việt Nam tự tin sẵn sàng đối mặt với những rủi ro hiện tại và trong tương lai, đặt ra nhu cầu cấp thiết trong tăng cường khả năng phục hồi cho doanh nghiệp.

Bí kíp thu hút nhân tài

Đầu tư xây dựng chế độ phúc lợi là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.