Analytic
Hotline: 08887 08817

Quốc hội phê chuẩn 3 bộ trưởng

Quốc hội sáng nay đã phê chuẩn 3 tân thành viên Chính phủ là ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm Trạm y tế phường 11 và phòng khám đa khoa DHA Medic

Cụm Trạm Y tế phường 11, quận 3 và phòng khám đa khoa DHA Medic là mô hình kết hợp giữa cơ sở y tế địa phương với phòng khám đa khoahiện đại, một thí điểm của đề án Xã hội hóa Y tế cơ sở.