Analytic
Hotline: 08887 08817

Động thái lạ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong khi NSI không thể thuyết phục nhà đầu tư mua trái phiếu với mức lãi suất 12,5%/năm, một công ty khác thậm chí có thể phát hành hơn 110 nghìn tỷ đồng trái phiếu với mức lãi suất chỉ 1%/năm.

Công ty Capitaland Tower lỗ gần 2.700 tỷ đồng

Dù phát hành hơn 12.200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 1%/năm, nhưng năm ngoái, Capitaland Tower báo lỗ gần 2.700 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu doanh nghiệp âm 761 tỷ đồng.

CapitaLand Tower phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH CapitaLand Tower đã phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng kèm theo quyền góp vốn của trái chủ.