Analytic
Hotline: 08887 08817

Thúc tiến độ các siêu dự án dầu khí

Tình trạng các dự án trọng điểm dầu khí chậm so với kế hoạch có nguyên nhân đến từ các chủ đầu tư.

Kịch bản nào cho chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn hơn 10 tỷ USD?

Nguy cơ "đứt gánh giữa đường" đối với chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn (một trong những dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và cấp bách của PVN nhiều năm nay), khi tham chiếu tình hình triển khai các công việc gặp nhiều trở ngại kéo dài, chưa hồi kết của tổ hợp trị giá hơn 10 tỷ USD này.

Chuỗi khí điện Lô B – Ô Môn tắc ở đường ống

Một trong những vấn đề khiến chuỗi khí điện lô B – Ô Môn chậm triển khai là công tác phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đường ống (thành phần).