Analytic
Hotline: 08887 08817

‘Cần tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang trung gian tài chính’

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng dành cho ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số một cách tổng thể đảm bảo hiệu quả, không lãng phí nguồn lực.

Năm hành động để chuyển đổi số quốc gia

Thực tiễn triển khai chuyển đổi số trong năm 2020 cho thấy, việc tìm ra đúng vấn đề của xã hội thường sẽ khó khăn, thách thức hơn là giải vấn đề đó bằng công nghệ. Trong kỷ nguyên 4.0, mọi vấn đề đều có lời giải bằng công nghệ số.

Lần đầu tiên FPT chuyển đổi số một quốc gia nước ngoài

Đây là lần đầu tiên FPT ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số cho một quốc gia bên ngoài Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và đầu tư cam kết hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp trong dự án được USAID tài trợ chuyên sâu.

Con đường hình thành nền kinh tế số tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ tổ covid cộng đồng, các tổ công nghệ số cộng đồng đang được đẩy mạnh thành lập để tạo ra các công dân số, nhằm tạo ra xã hội số, xã hội số tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số tạo ra thị trường số, thị trường số tạo ra doanh nghiệp số, và từ đó hình thành nền kinh tế số.

Đổi mới sáng tạo - con đường Việt Nam nhất định phải đi!

Tháng 5/2022, Viettel có thêm 2 bằng sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ, nâng tổng số bằng sáng chế tại thị trường này lên 12. Đây là hai bằng sáng chế thuộc lĩnh vực quang điện tử và công nghiệp vật liệu, có ý nghĩa quan trọng đối với Viettel nói riêng và an ninh quốc phòng toàn dân nói chung.