Analytic
Hotline: 08887 08817

Bếp trên mây Cloud Cook nhận vốn Shark Bình và Shark Liên

Là một chuyên gia bán hàng trên các ứng dụng giao đồ ăn, Hoàng Tùng tự tin mình có lợi thế cạnh tranh hơn các mô hình "bếp trên mây", khi huy động tổng cộng là 6 tỷ cho 40% cổ phần từ 2 cá mập.