Analytic
Hotline: 08887 08817

Không TPP, Việt Nam đã có kế hoạch B, C, D…

Tiêu điểm 247 - 00:00, 19/07/2017

Đó là quan điểm của Trưởng Nhóm Công tác Đầu tư & Thương mại tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ, 2017

Tác động của Cách mạng 4.0 tới Việt Nam từ góc nhìn VBF 2017

Tiêu điểm 247 - 00:00, 19/07/2017

Việc số hóa sản xuất và cung cấp dịch vụ chắc chắn sẽ có các hệ quả bao rộng đối với cách chúng ta làm việc trên toàn cầu và Việt Nam cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các hệ quả của cuộc cách mạng này, theo báo cáo của Nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2017.