Điện mặt trời mái nhà không được kinh doanh

Nguyễn Cảnh - 18:11, 08/12/2023

TheLEADERĐây là một trong những đề xuất mới của Bộ Công thương đang được lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Điện mặt trời mái nhà không được kinh doanh
Nếu phát phần điện dư vào hệ thống điện, ĐMTMN sẽ không được thanh toán (ảnh: Hoàng Anh)

Bên cạnh dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công thương vừa đề xuất một số nội dung cụ thể xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ vàỦy ban Thường vụ quốc hội.

Điển hình là vấn đề điện mặt trời mái nhà tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không bán vào lưới điện quốc gia.

Trường hợp nối lưới quốc gia, điện mặt trời mái nhà chỉ được sử dụng tại chỗ, không bán điện, nghĩa là không có đầu tư kinh doanh điện, không cho phép hoạt động kinh doanh mua bán điện.

Bộ Công thương đề xuất cho phép lựa chọn phát hoặc không phát lượng điện dư của điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện. 

Nếu phát thì không được thanh toán, đổi lại cho phép tổ chức/cá nhân được bám lưới điện, liên kết với lưới quốc gia để điện mặt trời mái nhà vận hành ổn định. Trường hợp không phát thì thì phải tự lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống.

Đối với điện mặt trời mái nhà không nối lưới, theo đề xuất của Bộ Công thương, cá nhân/tổ chức thực hiện phải bảo đảm cả nguồn phát và phụ tải không liên kết với lưới quốc gia. Đồng thời, quy mô công suất lắp đặt dạng này không giới hạn tại thời điểm đăng ký phát triển.

Bộ Công thương cho biết, Nhà nước khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng tại chỗ, không khuyến khích lắp đặt để bán điện, phát điện vào vào hệ thống cũng như bán điện.

Bên cạnh việc khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, giảm áp lực cho ngành điện, Quy hoạch điện VIII đã xác định, cơ cấu nguồn điện này đến năm 2030 được tăng thêm khoảng 2.600MW.

Khi phát triển công suất vượt ngưỡng 2.600MW sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn điện, có thể ảnh hưởng an ninh, vận hành an toàn của hệ thống. Do đó, theo Bộ Công thương, để giải quyết vấn đề này, cần xây dựng chính sách cho phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thống kê sơ bộ từ 31/12/2020 đến cuối tháng 7 vừa qua, còn khoảng 1.030 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 400MWp đã được lắp đặt với mục đích tự dùng tại chỗ, có liên kết lưới điện nhưng không bán điện cho các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Do đó, Bộ Công thương đề xuất cho phép hệ thống đã lắp đặt tính đến nay hoặc trước khi ban hành nghị định tiếp tục tồn tại.