Analytic
Hotline: 08887 08817

Hơn 1.300 doanh nghiệp 'chết' mỗi tháng

Có 10.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2019.

Bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các chỉ số

7 tháng năm 2019, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI giải ngân được 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%; có 79 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

'Sức khỏe' doanh nghiệp các tỉnh, thành qua Sách trắng 2019

Mặc dù có số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lớn nhất cả nước song Hà Nội và TP. HCM cũng là hai địa phương có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể đứng đầu.

Đề xuất miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Tháng 11, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 11, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.637 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 7,7% về số vốn đăng ký.

Thị trường thanh lọc mạnh, hàng nghìn doanh nghiệp chờ giải thể trong 8 tháng/2018

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tốc độ thành lập mới doanh nghiệp bất động sản tiếp tục dẫn đầu trong 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm nay, có tới 3.893 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới và có tổng số vốn đăng ký lớn nhất trong tất cá các ngành nghề trên cả nước.

Doanh nghiệp lập mới giảm mạnh trong tháng 5/2018

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 giảm mạnh hơn 24% so với tháng trước.

Tháng 4 có hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 80%

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 tăng mạnh trở lại, gần 80% so với tháng trước.

Tăng trưởng doanh nghiệp mới ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu quý I/2018

Trong 3 tháng đầu năm 2018, xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 32,7%.