Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn Trung Quốc mua cổ phần công ty ví điện tử Việt Nam

Ant Financial thuộc Alibaba dù không kiểm soát trên 50% cổ phần của ví điện tử eMonkey, nhưng vẫn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn và cung cấp các công nghệ cho ví điện tử này.