Analytic
Hotline: 08887 08817

EQuest nắm cổ phần kiểm soát tại Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên

Với việc trở thành cổ đông chủ chốt của Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên, EQuest sẽ nâng số lượng thành viên hệ thống giáo dục phổ thông của Tập đoàn lên 16 trường ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

EQuest nhận vốn 120 triệu USD sau khi thâu tóm Khôi Nguyên

Sau khi thâu tóm thành công Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên, EQuest đã nâng số lượng thành viên hệ thống giáo dục phổ thông của Tập đoàn lên 16 trường ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

KKR đầu tư 100 triệu USD vào EQuest

EQuest hiện đang vận hành một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, tập trung vào bốn lĩnh vực: Hệ thống trường phổ thông song ngữ từ lớp 1 tới lớp 12, hệ thống trường đại học và cao đẳng nghề, trung tâm đào tạo tiếng Anh và các giải pháp công nghệ giáo dục.

Dự báo tiềm năng thị trường Edtech Việt Nam năm 2023

Với số lượng học sinh, sinh viên lớn, độ phủ Internet cao, Việt Nam là thị trường rất tiềm năng trong việc phát triển mảng công nghệ giáo dục (edtech) trong khu vực.