Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ 587 - 675 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Giá xăng đã tăng hơn 5.100 đồng mỗi lít sau chuỗi tăng giá gần như liên tục kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ chiều nay

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ 256 - 566 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Sau chuỗi tăng giá liên tục kể từ tháng 11/2020, đến nay, giá xăng đã tăng hơn 4.500 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu tăng trở lại từ chiều ngày 27/4

Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại 182 - 336 đồng mỗi lít/kg từ 15h chiều nay. Sau chuỗi tăng giá liên tục kể từ tháng 11/2020, đến nay, giá xăng đã tăng hơn 4.000 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu quay đầu giảm nhẹ sau 5 tháng tăng liên tiếp

Giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ 45 - 177 đồng mỗi lít từ 16h30 chiều nay, ghi nhận kỳ giảm giá đầu tiên kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng tăng lên gần 18.000 đồng mỗi lít từ chiều nay

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 558 – 797 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 7 kể từ tháng 11/2020.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ chiều ngày 26/12

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 330 – 484 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 200 – 656 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.

Giá xăng dầu tăng trở lại

Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại từ 52 – 145 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, riêng giá dầu diesel giữ nguyên.

Giá xăng dầu giảm nhẹ

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm từ 51 - 390 đồng/lít, kg từ 15h chiều nay, riêng giá xăng RON95-III giữ nguyên.

Giá xăng dầu giảm trở lại từ chiều ngày 11/9

Giá xăng dầu trong nước giảm từ 130 - 532 đồng/lít, kg từ chiều ngày 11/9.