Analytic
Hotline: 08887 08817

Kiều hối trong bối cảnh đại dịch

Cho đến nay, lượng kiều hối về Việt Nam chỉ giảm vài điểm phần trăm nhưng có khả năng sẽ giảm thêm, tương đương mức trung bình toàn cầu khi Bắc bán cầu bước vào mùa thu và các nước đưa ra những hạn chế mới về di chuyển.

Địa phương được quyết định biện pháp giãn cách xã hội

Thủ tướng yêu cầu 28 tỉnh thành thuộc có nguy cơ cao và có nguy cơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ít nhất tới 22/4.