Analytic
Hotline: 08887 08817

Hệ thống KRX là lợi thế của các công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc

Khả năng tương thích với hệ thống KRX nhờ hạ tầng và kỹ thuật được hỗ trợ từ các tập đoàn mẹ sẽ là lợi thế của các công ty chứng khoán có vốn Hàn Quốc như Mirae Asset, KIS hay KBSV trong thời gian tới.

Hủy tư cách thành viên công ty chứng khoán không kết nối với hệ thống KRX

Công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX có thể bị hủy tư cách thành viên và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với khách hàng mở tài khoản giao dịch tại công ty.