[Infographics] Tại sao kinh doanh thất bại?

Kiều Mai - 17:00, 03/08/2017

TheLEADERKhông chỉ ở Việt Nam thì tỷ lệ các doanh nghiệp đóng cửa/mở mới cao, ở Mỹ cũng thế. Tại sao vậy và bài học rút ra là gì? Đồ họa dưới đây sẽ cho thấy phần nào.