Analytic
Hotline: 08887 08817

Khách Trung vắng bóng, khách Nga đổ bộ và bài toán bền vững của ngành du lịch

Dịch bệnh corona một lần nữa đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn khách cho du lịch Việt Nam, tránh lệ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc.