Analytic
Hotline: 08887 08817

Tín dụng tăng 7,33% trong nửa đầu năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ cấu tín dụng có sự chuyển biến tích cực sang các lĩnh vực chế biến, chế tạo, xuất khẩu.

Tín dụng tăng trưởng chậm nhưng được sử dụng hiệu quả và phân bổ phù hợp

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực là động lực cho tăng trưởng; các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp.