Analytic
Hotline: 08887 08817

Thành viên hội đồng quản trị độc lập, họ là ai?

Hiện tại, đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sự tham gia của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập là bắt buộc theo quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Một cấu trúc HĐQT hoàn hảo cần như thế nào?

Không có một mô hình hội đồng quản trị (HĐQT) hoàn hảo cho tất cả các công ty. Một cấu trúc HĐQT hợp lý bao gồm số lượng, thành phần của HĐQT tùy thuộc và nhu cầu của công ty.

Tại sao Chủ tịch HĐQT không nên kiêm Tổng giám đốc?

Vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc khác nhau về mặt bản chất và tùy vào từng trường hợp, công ty cần xem xét tách bạch hai chức danh này.

Quản trị công ty yếu kém và những hệ lụy

Rất hiếm công ty quản trị yếu kém có thể phát triển vững mạnh lâu dài.

Thực hiện quản trị công ty tốn kém chi phí như thế nào?

Quản trị công ty hiệu quả thực sự đòi hỏi công ty phải phát sinh chi phí.

Tại sao cần quản trị công ty tốt?

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy những doanh nghiệp trên thế giới được quản trị tốt thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn về khía cạnh thương mại.

Làm sao để doanh nghiệp thực thi quản trị công ty hiệu quả?

Để có thể áp dụng và thực thi được một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả thì sự cam kết và thực thi của ban lãnh đạo công ty là hết sức quan trọng.

Việt Nam ra mắt bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế

Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

‘Quản trị phải bằng trái tim, đừng quản trị vì pháp luật’

Vượt trên sự tuân thủ luật pháp, nhấn mạnh hiệu quả thực chất của quản trị công ty là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh.

Báo cáo sai phạm trong doanh nghiệp giúp quản trị tốt hơn

Việc chỉ ra và báo cáo những sai phạm giúp nâng cao tính minh bạch, trong sạch và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, câu hỏi “làm thế nào” để tránh “vạch áo cho người xem lưng” vẫn còn bỏ ngỏ.