Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém chưa đạt yêu cầu

Báo cáo của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc Hội cho biết, việc cơ cấu lại các ngân hàng mua bắt buộc, ngân hàng kiểm soát đặc biệt, ngân hàng yếu kém chưa đạt yêu cầu; quá trình xử lý nợ xấu có một số khó khăn.

PVCombank đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030

Quá trình tái cơ cấu PVCombank được cho là cần nhiều nguồn lực và thời gian hơn dự kiến. Sau đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, ngân hàng tiếp tục đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030 với các chính sách đặc thù

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đề án tái cơ cấu SCB

Giai đoạn 2019 – 2020, SCB sẽ tập trung nguồn lực để cơ cấu lại hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực tài chính; đồng thời, đầu tư nền tảng về công nghệ, nhân sự và phát triển hệ thống khách hàng.

Sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị về chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, do còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ giải trình thêm. Vấn đề này sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận và xin ý kiến Bộ Chính trị.

Quyết dọn dẹp sở hữu chéo

Trong sở hữu chéo, yếu tố lũng đoạn của cổ đông đích thực và nhóm người liên quan được nhấn mạnh...

8 nguyên tắc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu

Nội dung trong Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn từ 2016 – 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt.