Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính thức thông qua Dự thảo Luật Lâm nghiệp

87,78% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Lâm nghiệp tại kỳ họp thứ IV.

Gói tín dụng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản có thể vượt 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản định hướng chỉ đạo NHNN nghiên cứu để đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng cho lâm sản – thủy sản nhằm hỗ trợ các ngành sản xuất này.