Thúc tiến độ các siêu dự án dầu khí

Nguyễn Cảnh - 15:48, 16/01/2023

TheLEADERTình trạng các dự án trọng điểm dầu khí chậm so với kế hoạch có nguyên nhân đến từ các chủ đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (gọi tắt là Ban chỉ đạo) nhận định, tiến độ triển khai các dự án vẫn bị chậm so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân là do các chủ đầu tư dự án chưa làm hết trách nhiệm của mình, chưa quyết liệt trong xử lý các tồn tại, vướng mắc của từng dự án theo thẩm quyền, các giải pháp, kiến nghị còn chung chung hoặc chưa phù hợp với quy định.

Nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm dầu khí, Ban chỉ đạo đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể với từng trường hợp liên quan.

Đối với chuỗi dự án khí – điện lô B Ô Môn, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục thẩm định đề xuất dự án nhà máy điện Ô Môn III sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận trong tháng 1/2023; sớm phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, hoàn thành trong tháng 1/2023.

Ban chỉ đạo đề nghị PVN phối hợp với các bên nước ngoài (MOECO, PTTEP), EVN và chủ đầu tư các nhà máy điện Ô Môn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công thương tại thông báo ngày 28/11/2022.

Cụ thể một số nội dung yêu cầu đáng chú ý như: Hoàn thành đấu thầu để ký kết hợp đồng EPC#1 và EPC#2 chậm nhất trong tháng 6/2023; đàm phán, thống nhất và ký kết các thỏa thuận thương mại (GSPA, GSA, PPA) chậm nhất trong quý II/2023; PVN hoàn thiện phương án thu xếp vốn cho các dự án thành phần của chuỗi dự án khí – điện lô B báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước xem xét phê duyệt…

Đối với chuỗi dự án khí – điện Cá Voi Xanh, Ban chỉ đạo đề nghị PVN tích cực phối hợp ExxonMobil hoàn tất thủ tục ký GSA HOA trong quý I/2023, khẩn trương xem xét, hoàn thiện Kế hoạch phát triển mỏ Cá Voi Xanh (phiên bản D do ExxonMobil trình) trong quý I/2023 và báo cáo Bộ Công thương thẩm định theo quy định.

PVN và ExxonMobil khẩn trương thống nhất với các bộ (Giao thông vận tải, Quốc phòng) và tỉnh Quảng Nam giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến phương án tuyến ống dẫn khí mỏ Cá Voi Xanh đi qua Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, hoàn thành trong quý I/2023.

Tháng 1/2023 cũng là thời hạn chậm nhất để các đơn vị, địa phương hoàn thành một số nội dung đối với các dự án trọng điểm khác như: chuỗi khí – điện LNG Sơn Mỹ (UBND tỉnh Bình Thuận sớm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh), chuỗi khí – điện LNG Thị Vải (PVPower, PVGas phối hợp EVN hoàn tất đàm phán, ký các thỏa thuận thương mại GSA, PPA), Tổ hợp hóa dầu miền Nam (Bộ Tài chính xem xét sớm có văn bản hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế, báo cáo Thủ tướng các vấn đề vượt thẩm quyền, trước khi Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn nhập khẩu nguyên liệu chạy thử nhà máy)…