Analytic
Hotline: 08887 08817

'Tôi khởi nghiệp thấy mất quá nhiều thủ tục rườm rà'

Ông Trương Cẩm Minh, Giám đốc Công ty Long Đằng chia sẻ với TheLEADER về những thách thức đối với môi trường kinh doanh trong bối cảnh hiện nay.

"Cân nhắc bóc tách, sáp nhập một số bộ ngành"

Chúng ta đã dần vào mức “giảm cản trở”, hai mức cao hơn là “phục vụ” và “kiến tạo” dù sẽ còn cần rất nhiều nỗ lực nhưng đã có những tín hiệu tích cực hơn.

TS. Nguyễn Quốc Toàn: Doanh nhân phản biện xã hội khó như đi xiếc trên dây

Phản biện xã hội đối với doanh nhân Việt Nam khó như đi xiếc trên dây. Làm sao giữ được cân bằng các mối quan hệ với công quyền.

Chuyên gia Nguyễn Phi Vân: "Đập tan mô hình kinh doanh cũ và xây lại mô hình mới"

Khác biệt lớn nhất là việc đưa ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp một cách quyết liệt.

Doanh nhân Bùi Hải An: "Những hứa hẹn về một Quốc gia khởi nghiệp có vẻ chỉ mới dừng lại trong phòng hội nghị"

Với các doanh nghiệp nhỏ, việc phải bổ sung thêm chỉ 1 tờ giấy phép hoặc tăng vài phần trăm chi phí phát sinh đều là ảnh hưởng lớn.

CEO Saigon Food Lê Thị Thanh Lâm: Nhiều bạn trẻ còn lơ mơ về khởi nghiệp

Khởi nghiệp mà theo kiểu "con trâu cái cày, buôn gánh bán bưng" hoặc sao chép thì chỉ làm nghèo thêm cho đất nước thôi.

Không quyết liệt xóa bỏ giấy phép con, quyết tâm "Chính phủ kiến tạo" chỉ dừng lại trên lý thuyết

Doanh nghiệp Việt Nam có phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ.

TS. Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Thuduc House: Doanh nhân phải vừa truyền nghề vừa truyền lửa

Doanh nhân vừa phải là người có tầm nhìn chiến lược vừa phải biết giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đây là một yếu tố quan trọng tạo dựng nên uy tín, thương hiệu và sự thành công của doanh nhân và của cả doanh nghiệp.

Doanh nhân Hoàng Tuấn Anh: Tôi có thể bán nhà để lo cho doanh nghiệp

Chúng tôi tự tin có thể cạnh tranh với các nước khác về công nghệ và quản trị. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ chính phủ kiến tạo để có thể phát triển nhanh và cạnh tranh với các nước khác.