Analytic
Hotline: 08887 08817

Flamingo ra mắt ứng dụng di động

Flamingo Holding Group vừa chính thức ra mắt ứng dụng Flamingo với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là trong việc tra cứu thông tin và đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ.