Analytic
Hotline: 08887 08817

Tâm huyết về bình đẳng giới của nữ tướng 3M Việt Nam

Lãnh đạo 3M luôn nỗ lực duy trì môi trường làm việc toàn diện và công bằng, nơi các cá nhân có khả năng đóng góp quan điểm và thế mạnh của mình.

Doanh nghiệp và sứ mệnh đầu tư phát triển thế hệ trẻ

Việc đầu tư phát triển thế hệ trẻ cho phép các doanh nghiệp khai thác kỹ năng và sức sáng tạo của nguồn nhân lực trẻ.

Cố vấn ngược – Phương pháp quản trị thu hẹp khoảng cách tuổi tác nơi công sở

Khi đại dịch Covid-19 thúc đẩy quá trình số hóa công việc, đồng hành cùng một đồng nghiệp trẻ hơn đã giúp những nhân viên “kỳ cựu” thích ứng tốt hơn với kỷ nguyên của truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là trong bối cảnh làm việc từ xa đang trở nên phổ biến.

Quản trị sức khỏe tinh thần cho nhân viên

Để ngăn chặn tình trạng mất đoàn kết, thường xuyên vắng mặt và tiêu hao lao động… doanh nghiệp cần tạo không gian an toàn cho người lao động và khuyến khích họ cởi mở hơn về các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Bình đẳng giới trong chiến lược ESG ở 3M

Theo bà Đặng Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc quốc gia của 3M Việt Nam, kỳ vọng của khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và các bên liên quan cho ESG, trong đó có vấn đề đa dạng, công bằng và hoà nhập, tiếp tục tăng lên và 3M cũng không ngừng nỗ lực để đáp ứng.

Phá vỡ rào cản con đường thăng tiến của lãnh đạo nữ

Bất bình đẳng giới là một vấn đề phức tạp với nhiều thách thức đan xen. Chỉ riêng việc đa dạng hóa nhân lực tại nơi làm việc hay hỗ trợ phát triển các sáng kiến lãnh đạo của phụ nữ là chưa đủ để xóa nhòa khoảng cách về giới.

Doanh nghiệp nỗ lực khai thác sức mạnh khoa học

Các doanh nghiệp đã chứng kiến sức mạnh của khoa học và đã tận dụng chúng để phát triển các sản phẩm và giải pháp, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất tốt hơn và tối ưu hóa mô hình kinh doanh.

Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục STEM ở vùng sâu vùng xa

Hơn 600 học sinh và 34 giáo viên tại sáu trường tiểu học trên địa bàn Lào Cai và Sơn La đã được tiếp cận dự án giáo dục STEM do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) và 3M thực hiện.