Analytic
Hotline: 08887 08817

Tận dụng ưu đãi của Hiệp định AANZFTA để tăng xuất khẩu

Theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), các nước thống nhất cắt giảm từ 90-100% tổng số các dòng thuế theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2020.