Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Từ tháng 10/2020, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, nổi bật là việc phạt nặng với các hành vi như: gửi thư, tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi rác; bán hàng xách tay; bán xăng dầu qua thùng can, cột bơm mini; làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền...