Analytic
Hotline: 08887 08817

Lâm Đồng chỉ đạo nóng về siêu đô thị nghỉ dưỡng Đại Ninh

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong 1 tháng phải báo cáo cụ thể về việc giãn tiến độ, điều chỉnh dự án khu đô thị Nam Đà Lạt.

Gỡ nút thắt cho siêu đô thị du lịch Đại Ninh

Những vướng mắc về thủ tục tại khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh bước đầu đã được tháo gỡ.

Hàng loạt đại gia nợ đọng tài chính kéo dài tại Lâm Đồng

Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn đang nợ nghĩa vụ tài chính liên quan tới gia hạn dự án cũng như tiền thuế với cơ quan chức năng.