Analytic
Hotline: 08887 08817

Dragon Capital sẽ bán cổ phần cho quỹ đầu tư Hong Kong

Công ty quản lý tài sản Dragon Capital có thể sẽ bán 40% cổ phần cho Caldera Pacific (Hong Kong) và Samsung Securities (Hàn Quốc).

Quỹ ngoại săn startup Việt Nam

Năm qua, số lượng các quỹ đầu tư trong và ngoài nước cho khởi nghiệp sáng tạo đang có xu hướng gia tăng sự hiện diện. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 29 thương vụ có công bố lên tới 751 triệu USD.