Analytic
Hotline: 08887 08817

99% nhà máy điện than mới tại Việt Nam không có lợi nhuận

Theo tính toán từ tổ chức tài chính Carbon Tracker, các nhà máy điện than mới đang trong kế hoạch xây dựng tại Việt Nam có thể gây lãng phí tới 25 tỷ USD.