Analytic
Hotline: 08887 08817

Vinamilk khởi động chương trình 'Quản trị viên tập sự 2020'

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ để đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý tương lai, đáp ứng cho các giai đoạn phát triển của công ty.