Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB tăng vốn điều lệ lên hơn 17.500 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.