Analytic
Hotline: 08887 08817

Hồ Thế Sơn, người sáng lập Cultural Images: Bao lần bầm dập nhưng vẫn giữ một chữ tình trọn vẹn

Từ tay trắng lập nên FOCI, Shabu Kichoo... rồi sắp tới là Cultural Images, trải qua bao thăng trầm trong kinh doanh, Hồ Thế Sơn vẫn luôn sáng tạo, nghị lực và nặng tình với văn hóa đất nước.