Analytic
Hotline: 08887 08817

Chìa khoá xây nơi làm việc tốt nhất của DHL Express và Capella

Với cách làm khác nhau do đặc thù ngành nghề khác nhau nhưng đặc điểm chung của DHL Express và Capella trên hành trình xây dựng nơi làm việc tốt nhất là đặt con người ở vị trí quan trọng hàng đầu.