Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuỗi rạp phim Beta Cinemas nhận đầu tư 8 triệu USD

Beta Cinemas dự kiến sẽ mở thêm nhiều cụm rạp trong những năm tới, và đồng thời phát triển mô hình franchise - nhượng quyền thương hiệu rạp chiếu tại các địa phương để mở rộng nhanh hơn.