Analytic
Hotline: 08887 08817

Biến gánh nặng dữ liệu thành lợi thế của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp luôn đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn nhưng giá trị của dữ liệu lại chưa được khai thác một cách có hiệu quả.

Pha trộn văn hoá doanh nghiệp hậu M&A nhìn từ thương vụ 67 tỷ USD

Thành công của thương vụ hợp nhất lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ giữa Dell và EMC không chỉ là sự hình thành của một tổ chức khổng lồ 140.000 nhân viên và định giá 74 tỷ USD mà còn là một đại gia đình doanh nghiệp độc đáo nơi không có khái niệm “tôi là Dell còn anh là EMC”.